Crm dla firm szkoleniowych

Branża szkoleniowa zarządza danymi wielu osób. Obsługa każdej tak rozbudowanej bazy danych wymaga zaawansowanego systemu, który jednocześnie obejmie działaniem wiele […]

crm finanse

Crm dla branży finansowej

Systemy CRM są coraz bardziej popularne w firmach typowo sprzedażowych i usługowych. To naturalne – z założenia obsługują one procesy […]

system zarządzania szkołą

Crm dla szkół

Celem głównym systemu CRM jest zarządzanie relacjami z klientem oraz wsparcie procesów działania jednostki, w której wprowadzone zostają rozwiązania CRM. […]

system klasy crm

CRM jako system informatyczny

Pojęcie CRM (z ang. Customer Relationship Management, zarządzanie relacjami z klientami) może być rozumiane na różne sposoby: od strategii działania […]