Funkcje oprogramowania CRM

Funkcjonalność CRM

Głównym zadaniem systemu CRM (Customer Relationship Management) jest budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z klientem. Jednakże, jako otwarta i zaawansowana […]

System CRM w firmie logistycznej

Logistyka a CRM

W branży logistycznej zarządzanie informacją jest podstawą do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Gromadzenie danych i ich dokładna analiza pozwala na ustalenie […]