Back Office

Back Office – aplikacja wspomagająca działanie firmy, dostępna tylko personelowi firmy.

CRM Operacyjny

CRM Operacyjny – system operujący bezpośredni kontakt z klientem, tj. kontakty marketingowe, sprzedażowe, opieka po wykonanej transakcji, raportowanie itp.

CRM Analityczny

CRM Analityczny – system operujący procesami analizującymi zachowania klienta na podstawie zgromadzonych danych.

CRM Interaktywny (Komunikacyjny)

CRM Interaktywny (Komunikacyjny) – system operujący bezpośrednim kontaktem z klientem, zajmujący się działem obsługującym klientów firmy (np. automatyczne przekierowania do […]

CRM samoobsługowy

CRM samoobsługowy – automatyczny system sam pozyskujący wymagane informacje (wykonane połączenia telefoniczne, korespondencję mailową).

Middleware

Middleware – dzielone na trzy typy (komunikacyjny, bazodanowy, systemowy) program pozwalający na na komunikację pomiędzy dwiema różnymi aplikacjami.

Business Process Management (BPM)

Business Process Management (BPM) – system podejmowania i wykonywania zadań, które są realizowane według określonego algorytmu. Umożliwia on kontrole nad […]

PostrgreSQL

PostrgreSQL – całkowicie darmowa baza danych dla działań komercyjnych.