Jak poprawić rentowność firmy z systemem CRM?

obliczanie rentowności

Celem każdego biznesu jest generowanie zysku. Odpowiednia optymalizacja kosztów oraz strategia marketingowa są w stanie wywindować zysk do coraz wyższych poziomów. Aby jednak tak się stało, firma musi znać swój próg rentowności. Co ważne, dopiero przekroczenie tego progu sprawia, że firma zaczyna zarabiać.

Systemy CRM są w stanie skutecznie wspomóc firmę nie tylko w dokładnym obliczeniu progu rentowności, ale także w analizie poszczególnych czynników, które wpływają na zysk. Taki system jest dziś pierwszym krokiem firmy w stronę cyfryzacji i używania takich narzędzi do optymalizacji swoich działań.

Próg rentowności – czym jest?

Zarówno angielska nazwa break-even point, jak i próg rentowności określają to samo. Mianowicie jest to punkt, w którym wynik finansowy osiągnięty przez przedsiębiorstwo jest równy zeru. Co to oznacza? Jest to efekt zrównania przychodów z kosztami całkowitymi, które zostały poniesione przez firmę.

Rozebranie takich kosztów na czynniki pierwsze, pozwala zdefiniować punkt rentowności. Jest to doskonały sposób na ustalenie opłacalności danego biznesu, ponieważ wyliczenia jasno pokazują, od którego momentu przedsiębiorstwo zaczyna zarabiać na swojej działalności i gdzie kończą się koszty stałe oraz zmienne.

Kiedy ma zastosowanie próg rentowności?

Próg rentowności używany jest głównie do określenia sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa. Niemniej analiza danych pozwala na ich wykorzystanie w wielu innych działaniach, jak na przykład:

  • dopasowanie strategii działań,
  • całkowita analiza kosztów stałych,
  • optymalizacja ceny produktu w stosunku do progu rentowności,
  • ustalenie zarówno wielkości produkcji, jak i wielkości sprzedaży,
  • holistyczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Jak obliczyć próg rentowności?

Rejestr kontrahentów

Zanim przystąpi się do obliczania progu rentowności, najpierw należy skupić się na analizie wydatków firmy. Można wówczas podzielić je na dwie grupy. Pierwsza to koszty stałe, które są niezależne od wielkości produkcji. Druga to koszty zmienne, które są uzależnione od skali produkcji.

Istnieje kilka sposobów wyliczania progu rentowności:

  • Ilościowy próg rentowności – definiuje liczbę usług lub produktów, która musi być sprzedana, aby pokryć wszystkie koszty.
  • Procentowy próg rentowności – wskazuje zdolność produkcyjną, która jest wymagana, aby przychody wyrównały się z kosztami całkowitymi.
  • Wartościowy próg rentowności – pokazuje wartość sprzedaży konieczną do zrównania kosztów całkowitych z przychodami.

Czym jest CRM i co ma wspólnego z analizą rentowności?

System CRM jest oprogramowaniem, które służy do utrzymywania oraz analizowania relacji z klientami. Taki system na bieżąco przetwarza ogromne ilości danych i pozwala na wyraźne wskazanie bardziej i mniej intratnych klientów. Dzięki temu przedsiębiorstwo doskonale wie, które relacje biznesowe mają bezpośrednie przełożenie na zyski.

Systemy CRM pozwalają przedsiębiorcom bardzo precyzyjnie stosować zasadę Patero, mówiącą o tym, że 20% klientów generuje aż 80% zysków firmy i to właśnie na relacjach z tymi klientami należy skupiać się najmocniej.

Analiza progu rentowności za pomocą CRM

System CRM (ang. Customer Relationship Management) jest oprogramowaniem, które umożliwia sprawne zarządzanie relacjami z poszczególnymi klientami. To oprogramowanie, dzięki analizie i zestawianiu wielu danych, pozwala szybko ocenić próg rentowności danego przedsiębiorstwa.

Takie oprogramowanie jest w stanie wskazać przedsiębiorcy, które relacje z klientami są najbardziej intratne i pozwolą szybko przebić próg rentowności, zapewniając stale wzrastający zysk.

Zwiększ sprzedaż i osiągnij zyski z systemem GoNet CRM!

GoNet CRM jest innowacyjnym oprogramowaniem, które pozwoli Ci na precyzyjne zarządzanie relacjami z klientami. W tym systemie możesz przechowywać wszystkie kluczowe informacje o swoich klientach (dane teleadresowe, typ kontrahenta, status, dane rejestracyjne).

Elastyczność systemu daje możliwość tworzenia dodatkowych pól do przechowywania informacji, których brakuje w domyślnej konfiguracji.

Tak precyzyjna kontrola optymalnego zarządzania relacjami z klientami, bezpośrednio przekłada się na wyższą sprzedaż oraz zysk. Z systemem GoNet CRM przeprowadzisz także dogłębną analizę progu rentowności Twojego przedsiębiorstwa, co pozwoli Ci na zoptymalizowanie cen swoich usług/towarów w oparciu o Twoich najlepszych klientów.

Przetestuj Demo GoNet CRM już teraz za darmo!

Nikt nie lubi kupować kota w worku, dlatego GoNet CRM dostępny jest za darmo w wersji demonstracyjnej! Przez 30 dni możesz korzystać z systemu oraz dedykowanej aplikacji CRM, aby przekonać się o użyteczności tego innowacyjnego rozwiązania.

Przetestuj system GoNet CRM za darmo tutaj: https://www.gonetcrm.pl/demo

Wersja demonstracyjna jest w pełni darmowa, dlatego przez miesiąc masz okazję dobrze poznać cały system. Wówczas zakup GoNet CRM jest już tylko formalnością.

Jeżeli potrzebujesz oprogramowania, które nie tylko pomoże Ci kontrolować zarządzanie relacjami z klientem, ale także umożliwi szereg działań na rzecz zysku firmy, jak na przykład zdefiniowanie progu rentowności, to GoNet CRM jest najlepszym wyborem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *