Crm dla firm szkoleniowych

Branża szkoleniowa zarządza danymi wielu osób. Obsługa każdej tak rozbudowanej bazy danych wymaga zaawansowanego systemu, który jednocześnie obejmie działaniem wiele procesów odbywających się w firmie. CRM (ang. Customer Relationship Management) jest zaawansowanym systemem, który wspiera zarówno zarządzanie relacjami z klientami, jak również organizację i sprzedaż szkoleń, pozwalając na bezpieczne przechowywanie wszystkich danych. CRM umożliwia również raportowanie opłacalności oraz popularności kursów, co pozwala na podejmowanie istotnych decyzji dotyczących oferty danej firmy. CRM dla firm szkoleniowych to rozwiązanie pozwalające na automatyzację procesów w zakresie usług oraz zarządzania relacjami z klientami, co przekłada się na zwiększenie jakości i efektywności pracy. Dzięki temu możliwe jest również oferowanie lepszych i bardziej zindywidualizowanych usług.

Jakie potrzeby ma branża szkoleniowa?

Główną potrzebą branży szkoleniowej jest efektywne zarządzanie szkoleniami. Na proces ten składa się wiele czynności, do których należą przede wszystkim:

  • organizacja miejsca szkolenia,
  • organizacja materiałów szkoleniowych,
  • zarządzanie listą uczestników oraz osób zainteresowanych szkoleniem,
  • ustalanie indywidualnych cen,
  • generowanie certyfikatów.

Odpowiednio skonfigurowany system CRM obsługuje wszystkie wymienione wyżej procesy, a także umożliwia planowanie i analizowanie sprzedawanych szkoleń. Dzięki odpowiednim funkcjonalnościom koordynowana jest również praca trenerów. Bardzo duże znaczenie ma także zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych w centralnej bazie. Współczesne systemy CRM mogą bez problemu zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy szkoleniowej i zawierać wszystkie niezbędne w danym przypadku funkcjonalności, które mogą być rozszerzane wraz z rozwojem firmy, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Jakie rozwiązania daje system CRM?

System CRM pozwala na implementację szerokiej gamy funkcjonalności, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. Wśród podstawowych i najczęściej wykorzystywanych rozwiązań znajduje się moduł umożliwiający zarządzanie informacjami o kontrahentach, moduł obsługujący korespondencję prowadzoną z klientami i partnerami biznesowymi oraz moduł usprawniający obieg dokumentów w firmie. System posiada również wbudowanego klienta poczty. CRM może także zostać wyposażony w funkcjonalności dodatkowe, pozwalające na planowanie pracy zespołu, obsługę zamówień, zasobów firmy, a także nawiązywanie połączeń telefonicznych z klientami za pośrednictwem programu. CRM dostosowany bezpośrednio do potrzeb i oczekiwań danej firmy z branży szkoleniowej pozwoli nie tylko zapewnić wysoką jakość obsługi uczestników szkoleń, ale również efektywną pracę wszystkich osób związanych z działalnością danej jednostki. Z uwagi na to, iż zachodzące w firmach procesy podlegają nieustannym zmianom, rozwiązania systemowe CRM są stale rozwijane, aby skutecznie wspierać wszystkie procesy.

Automatyczne raportowanie i fakturowanie

Integracja systemu CRM z programem fakturująco-magazynowym pozwala na zarządzanie fakturami wprowadzonymi do bazy z zewnętrznego programu fakturującego. Umożliwia to sprawdzenie w CRM, jakie faktury zostały wystawione oraz ich status (opłacone czy nieopłacone). Dzięki temu możliwe jest także szybkie raportowanie opłacalności oraz popularności kursów, a co za tym idzie podejmowanie uzasadnionych ekonomicznie decyzji dotyczących strategii działania.

Monitoring sprzedaży i przygotowywanie kampanii

Monitoring i planowanie sprzedaży to bardzo istotna funkcjonalność systemu CRM. W przypadku firm szkoleniowych polega ona przede wszystkim na planowaniu działań handlowych, a także kontroli sprzedaży miejsc na organizowane szkolenia. Możliwa jest także koordynacja pracy trenerów oraz kompleksowe przygotowanie kampanii, włącznie z organizacją materiałów szkoleniowych. Odpowiednie zarządzanie zadaniami i celami sprzedażowymi, jak również monitoring sprzedaży znacząco usprawniają pracę handlowców oraz zwiększają efektywność działań firmy szkoleniowej.

Skuteczne zarządzanie zadaniami i celami

System CRM dla firm szkoleniowych powinien opierać się na wielozadaniowości. Istotna jest możliwość szybkiego przechodzenia między funkcjonalnościami. Zarządzanie szkoleniami to istota wdrożenia CRM w firmach szkoleniowych. W procesie organizacji szkoleń ważną rolę odgrywają rozmaite zadania i czynności, wśród których są zarówno te związane z organizacją lokali szkoleniowych, jak też czynności obejmujące generację certyfikatów oraz faktur. Odpowiednio skonstruowany i dopasowany do potrzeb danej organizacji system CRM pozwala na zarządzanie wszystkimi kluczowymi zadaniami w obrębie firmy, począwszy od organizacji miejsca szkolenia i zatrudnienia trenerów, przez organizację materiałów szkoleniowych, kampanię pozyskującą uczestników, zarządzanie listą kandydatów, aż po ustalanie cen szkoleń, tworzenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo oraz generowanie faktur i wysyłkę ich do osób odpowiedzialnych.

Implementacja systemu CRM pozwala zwiększyć sprzedaż poprzez zwiększenie efektywności wszystkich tych działań. Wprowadza także spójny system obsługi klienta dla całej firmy. System CRM obsłuży kompleksowo każde szkolenie, pozwalając na zmniejszenie nakładu pracy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i maksymalizacji zysków. System może być stale rozwijany, aby odpowiadał na rosnące potrzeby firmy. CRM dla firm szkoleniowych to nowoczesne rozwiązanie, które przynosi wymierne korzyści zarówno samej firmie, jak również jej klientom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *