Rodzaje CRM-ów

Rodzaje CRM

System CRM to doskonałe rozwiązanie dla firm, których priorytetem jest klient. CRM jest narzędziem, za pomocą którego w model firmy wprowadzane są założenia filozofii CRM. Filozofia ta skupia się na budowaniu, polepszaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z klientem, co prowadzi do lojalności klienta wobec firmy. Dzięki systemowi CRM przedsiębiorstwo sprawnie realizuje własne cele, rozwija się i notuje coraz większe zyski.

System CRM usprawnia pracę wewnątrz firmy oraz na linii firma-klient. Narzędzie to jest niezbędne na rynku, w którym rozwija się coraz większa konkurencja. System CRM jest otwartą platformą, w której wyróżnić można kilka rodzajów. Jakie są rodzaje CRM-ów? Poniżej krótkie zestawienie z charakterystyką każdego z nich.

CRM Operacyjny

CRM jako narzędzie do utrzymywania jak najlepszych relacji z klientami ma pomagać w realizacji konkretnych celów. Zadania systemu CRM operacyjnego skupiają się wokół gromadzenia i zarządzania konkretną bazą danych. Ten rodzaj systemu magazynuje dane kontaktowe klientów. Ponadto rejestruje, analizuje i raportuje wszelkie dane dotyczące firmy i jej relacji z klientem.

Informacje te pomagają lepiej planować i koordynować wszystkie podejmowane działania przez konkretne działy w firmie. CRM operacyjny usprawnia pracę, automatyzując ją, przez co zwiększa się jej wydajność. Dzięki CRM operacyjnemu firma sprawnie zarządza wszystkimi projektami i kampaniami. Dane zgromadzone w bazie danych są przekazywane do konkretnych działów w firmie, które to działy następnie podejmują określone czynności mające jeszcze bardziej skutecznie realizować zakładane cele.

Wdrożenie operacyjnego systemu CRM w firmie zwiększa jej wydajność przez automatyzację sprzedaży. Polega to na gromadzeniu danych na temat konkretnych transakcji, bieżącym systemowym informowaniu o zamówieniach oraz umożliwia prognozowanie wyników na kolejne tygodnie i miesiące. Automatyzacji ulega również marketing, gdyż system analizując zachowania klientów jest w stanie pomóc w przygotowaniu odpowiedniej i optymalnej oferty. Usprawnione zostają także wszystkie usługi świadczone przez firmę, szczególnie te polegające na wielopoziomowym kontakcie z klientem. Wszystkie te zadania realizowane przez system CRM operacyjny zwiększają wydajność przedsiębiorstwa.

CRM Analityczny

Drugi rodzaj systemu CRM – CRM analityczny skupia się przede wszystkim na gromadzeniu danych, przetwarzaniu ich oraz dokładnej analizie. Dane pozyskiwane są ze wszystkim serwerów znajdujących się w firmie i systematycznie podlegają szczegółowemu oglądowi. Dzięki tym zabiegom firma uzyskuje informacje o zachowaniach klientów, ich preferencjach, przez co może przygotować jeszcze bardziej odpowiednią ofertę, która wpłynie na wzrost sprzedaży. CRM analityczny przekazuje pracownikom dane, które pozwalają na tworzenie nowych produktów i usług dla konkretnych klientów.

To wsparcie analityczne jest niezastąpione. System analityczny monituje nie tylko zachowania sprzedażowe, ale jest również w stanie efektywnie przeanalizować przebieg działań i kampanii reklamowych oraz ich wpływ na realną sprzedaż. Na podstawie danych z serwerów, zachowań klientów w sieci system analityczny porządkuje i profiluje klientów firmy. CRM analityczny wspomaga CRM operacyjny we wszystkich działaniach, przede wszystkim w prognozowaniu efektów sprzedażowych. Jest to również cenne narzędzie w badaniu skuteczności działań specjalistów SEO, czyli w skuteczności pozycjonowania stron internetowych pod potrzeby klienta.

CRM Interaktywny

Rodzaj CRM nazwany interaktywnym jest znany również pod nazwą CRM komunikacyjny. System ten odpowiada za wielopoziomowy kontakt z klientem. Kontakt ten obywa się za pomocą takich mediów, jak: telefon, e-mail, fax, SMS itp. Usprawniania kontaktu pomiędzy klientem a firmą jest niezwykle istotne w działalności przedsiębiorstwa. Sprawny kontakt wpływa zdecydowanie pozytywnie na budowanie dobrej relacji z klientami. Dzięki systemowi CRM interaktywnemu wspomagany jest nie tylko bezpośredni kontakt z klientem, ale także usprawniona zostaje komunikacja pomiędzy wszystkimi działami firmy. Dane gromadzone przez system pozwalają na wgląd w informacje, które są niezbędne przy sprawnym działaniu firmy. Przez dobry przepływ informacji i doskonałą komunikację zapewnianą przez system CRM interaktywny firma oszczędza czas, a wydajność pracy personelu wzrasta.

CRM Operacyjny + Analityczny + Interaktywny = sukces

Dla najbardziej optymalnego działania systemu CRM konieczna jest integracja tych trzech rodzajów systemów. System CRM operacyjny jest dopełniany danymi CRM analitycznego, a CRM interaktywny pozwala na sprawną komunikację wewnątrz firmy oraz na linii firma-klient. Wdrożenie systemu CRM w pełnej wersji przyniesie oczekiwane rezultaty, pozwoli na realizację wszystkich działań oraz scementuje dobre relacje z klientami.

CRM w ciągłym rozwoju

System CRM jako platforma otwarta, dająca się rozbudowywać, musi nadążać za rozwojem technologicznym, odpowiadać na jego potrzeby, a nawet go wyprzedzać. Rozwój przestrzeni social media wykazuje potrzebę dostosowania systemu CRM do tego medium informacji. Social media to dziś doskonała przestrzeń do działań marketingowych, analizy zachowań, gustów i oczekiwań. Dlatego social media stają się czymś na kształt wirtualnego CRM.

Wypróbuj CRM

Możliwości systemu CRM można wypróbować bezpłatnie dzięki firmie GoNet CRM. Przedsiębiorstwo oferuje darmową wersję DEMO, która dostępna jest po wypełnieniu formularza: http://www.gonetcrm.pl/demo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *